Referentieadres

Wonen Identiteit (Wonen)

Beschrijving

Sommige mensen verblijven in België maar hebben er geen verblijfplaats, zoals mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners, daklozen,… In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd. Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding ...). Op deze manier zijn deze mensen administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Een referentieadres neemt men in principe bij een natuurlijke persoon. De persoon bij wie u een referentieadres wil nemen, dient zijn toestemming te geven en dient zelf op dat adres zijn hoofdverblijfplaats te hebben. Daklozen kunnen ook een referentieadres vragen bij het OCMW.

Voorwaarden

De voorwaarden die in acht genomen moeten worden, om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW, zijn de volgende:

  • u bent dakloos
  • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
  • u wendt u tot het OCMW waar u gewoonlijk verblijft

Procedure

Uit het sociaal onderzoek zal blijken of u aan de voorwaarden voldoet. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen. Indien uw aanvraag goedgekeurd is, wendt u zich met de nodige documenten tot uw gemeente om u in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. U meldt zich minstens een keer per maand bij het OCMW en leeft de opgestelde afsprakennota na.

Regelgeving

Art 60 §2 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's

Wonen

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:00-16:30

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

 

Maandag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Donderdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur
Vrijdag: van 9 - 12 en van 13 tot 16.30 uur

Sociale dienstverlening is in de namiddag enkel op afspraak.