Reispaspoort

Papieren Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

In 2004 beet België de spits af met de invoering van paspoorten met een chip waarop persoonlijke gegevens, de handtekening en de foto van de houder van het paspoort zijn opgeslagen. In 2013 werd gestart met de afname van vingerafdrukken.

Deze maatregelen gelden voor om en bij 500 miljoen Europese burgers. Met de nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie.
Met de invoering van het biometrische paspoort voor EU-burgers wil de Europese Unie de veiligheid verhogen:

  • van de burger zelf die zeker is dat ze een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat hem meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude;
  • van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd.

De nieuwe biometrische paspoorten bevatten 4 soorten gegevens:

  1. gegevens betreffende uw identiteit en nationaliteit
  2. de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar)
  3. uw foto
  4. uw handtekening

Een geldig reispaspoort is vereist voor alle landen waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een reispaspoort nodig.

 

Voorwaarden

Een reispaspoort moet u aanvragen bij uw gemeentebestuur. Vraag uw reispaspoort zeker op tijd aan, want de afgiftetermijn is minstens vijf werkdagen.

Een Belgisch reispaspoort is zeven jaar geldig voor volwassenen. Voor minderjarigen is dit vijf jaar. Deze geldigheidsduur wordt niet verlengd. U doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer u vertrekt, gaat u het best na welke reisdocumenten u nodig heeft voor uw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. U kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 

Wat meebrengen

Voor de aanvraag heeft u volgende documenten nodig:

  • 1 recente pasfoto met neutrale gelaatsuitdrukking (maximaal 6 maand oud)

Nieuwe criteria voor uw foto
Heeft u een nieuw paspoort nodig, schenk dan bijzondere aandacht aan uw foto. U mag niet meer glimlachen op uw paspoortfoto’s !
U moet één pasfoto meebrengen voor uw paspoortaanvraag van maximum 6 maand oud. De gemeenteambtenaar zal deze foto inscannen en de software controleert onmiddellijk of deze conform is met de I.C.A.O (International Civil Aviation Organization) normen die door Europa worden opgelegd. De normen zijn strenger geworden dan voorheen. Denk er dus aan om op voorhand na te gaan of aan de 
nieuwe verplichte criteria voldaan is. Indien uw foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren en moet u terugkomen met een nieuwe foto die wel conform is.

Denk dus aan wat volgt wanneer u een foto laat maken:
Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach. Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief. 
Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van uw oren moet zichtbaar zijn.
De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen getinte glazen, geen te grote montuur, maar ook geen montuur die vlak langs de ooglijn loopt.

  • uw identiteitskaart
  • uw oud reispaspoort (Indien het laatste paspoort minder dan 10 jaar geleden werd afgeleverd)

TIP! Kom tijdig om uw biometrische reispas aanvragen. Het vraagt minimum 15 minuten om uw foto, vingerafdrukken en handtekening te registreren. Om lange wachtrijen te vermijden raden wij u aan zich vroeg aan het loket aan te bieden om 9.00 ’s morgens of 13.30h in de namiddag.

Prijs

 

 

Volwassenen

Minderjarigen (-18 jaar)

Gewone procedure

72 euro

42 euro

Spoed procedure

252 euro

222 euro

Dienst Bevolking

Contact

Administratief centrum
Gelijkvloers
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
09 340 94 35
bevolking@lokeren.be

Dienst Bevolking Eksaarde

Eksaardedorp 88
9160 EKSAARDE
Tel: 09/ 340 89 56 (enkel tijdens de openingsuren)

Openingsuren: enkel op dinsdag, om de 14 dagen, van 14u tot 19u. Voor 2019 is het loket in Eksaarde open op volgende dinsdagen:

18 december 2018, 8 en 22 januari 2019, 5 en 19 februari 2019, 12 en 26 maart 2019, 23 april 2019, 7 en 28 mei 2019, 11 en 25 juni 2019, 3 en 17 september 2019, 1 en 15 oktober 2019, 5 en 19 november 2019, 3 en 17 december 2019  

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten