Rustpensioen

Welzijn Senioren (Sociaal Huis)

Beschrijving

Een rustpensioen is een uitkering die u ontvangt als u een bepaalde leeftijd heeft bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of u werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe uw pensioen berekend wordt. 

 

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Voor bepaalde categorieën van ambtenaren kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld voor magistraten) of lager (bijvoorbeeld voor bepaalde militairen of personeelsleden van de geïntegreerde politie) liggen.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang uw leeftijd en de duur van uw beroepsloopbaan, kan u met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

 

Welke procedure u moet volgen, hangt af of u werkte als werknemer, zelfstandige of ambtenaar.

Werknemers en zelfstandigen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag als ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd, dit is 65 jaar.

U bent verplicht uw pensioen zelf aan te vragen als u:

  • uw rustpensioen vervroegd wilt opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
  • uw rustpensioen wilt opnemen na de leeftijd van 65 jaar
  • uw wilt opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
  • uw hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft

U kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel

Als werknemer kan u ook terecht bij Rijksdienst voor Pensioenen, ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag. Als zelfstandige kan u terecht bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Website(s)

PDOS Pensioendienst voor de overheidssector
RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
RVP Rijksdienst voor Pensioenen

Wat meebrengen

Identiteitskaart en indien nodig volmacht

Prijs

Het bedrag hangt af van:

  • het stelsel waarin u werkte
  • het aantal jaren dat u werkte
  • uw gezinssituatie

Team Onthaal

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Sociaal Huis
Team onthaal

Lepelstraat 4
9160 Lokeren
09 340 86 04

onthaal@lokeren.be

 

Openingsuren: 
Maandag tot vrijdag: van 9u tot 12u - op afspraak in de namiddag.