Stedelijke renovatiepremie

Wonen

Beschrijving

Het stadsbestuur wil verder inzetten op het verbeteren van de woonkwaliteit van het woningenbestand in haar stad. Door de invoering van een stedelijke renovatiepremie wil men eigenaars ondersteunen bij de renovatie van hun woning, ongeacht of dit de eigen woning is of een huurwoning. 

De stedelijke renovatiepremie is hoofdzakelijk gebaseerd op de overkoepelende renovatiepremie van de Vlaamse regering. Wie in aanmerking komt voor beide premies, kan van beiden genieten. Voor mensen met een lager inkomen is dit een extra financieel duwtje in de rug. Voor wie niet in aanmerking komt voor de Vlaamse renovatiepremie, kan zo toch genieten van een premie.

De premie is gericht op werken aan een bestaande woning. Panden of lokalen zonder woonfunctie komen niet in aanmerking. De werken moeten er op gericht zijn de premiewoning minstens te doen beantwoorden aan de normen, vastgesteld in toepassing van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en indien vergunningsplichtig, conform aan de vergunning. De werken hebben betrekking op een van de volgende 4 categorieën: structuur, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties.

Alle werken die in aanmerking worden genomen zijn terug te vinden op onze website. Werken mogen in eigen beheer gedaan worden of door een aannemer, maar moeten steeds verantwoord zijn door een of meerdere facturen.

Klik hier voor een overzicht van de werken.

 

Voorwaarden

  • De premie geldt voor een woning die minstens 30 jaar oud is.
  • Er zijn geen inkomens- en eigendomsvoorwaarden. Zo wordt de premie ook toegankelijk voor verhuurders.
  • Per categorie van werken bedraagt de investering minstens € 2.500 (zonder BTW).
  • Voor het vervangen of plaatsen van nieuw buitenschrijnwerk dient voldaan aan de ventilatievoorzieningen volgens bijlage IX van het Energiebesluit en de U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K.Procedure

Nadat alle werken zijn uitgevoerd en u over de nodige facturen beschikt, kan u een aanvraag doen. U richt de schriftelijke aanvraag met alle bewijsstukken naar het College van Burgemeester en Schepenen, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren of u brengt dit binnen op de dienst Huisvesting (1e verdiep) van het stadhuis of u mailt naar huisvesting@lokeren.be.

De aanvraag is enkel geldig als het aanvraagdossier volledig is en werd ondertekend.

De premie kan ten vroegste aangevraagd worden vanaf 1 september 2020. Facturen die dateren van voor 1 september 2020 worden niet aanvaard. Het is ook belangrijk dat facturen opgemaakt worden op naam van de aanvrager (eigenaar) en het adres vermelden van de premiewoning. Voor toekomstige aanvragen geldt dat facturen niet ouder mogen zijn dan 2 jaar.

Heeft u de Vlaamse renovatiepremie aangevraagd en/of werd deze toegekend (na 1/9/2020)? Dan kan u een aanvraag doen met het bewijs van de toekenning en hoeft u geen facturen te bezorgen.

Download het aanvraagformulier.

 


Beoordeling en beslissing

Binnen de maand na de aanvraag ontvangt u een schriftelijke ontvangstmelding.

De dienst huisvesting kijkt na of uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en kan indien nodig ter plaatse nagaan of de werken werden uitgevoerd.

Wanneer een dossier onvolledig blijkt, moeten de ontbrekende stukken binnen de 3 maand na ontvangst bezorgd worden.

Binnen de 8 maand na de aanvraagdatum wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen de goedkeuring (of weigering) van de premie gevraagd. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Wat meebrengen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met een kopie van de facturen.

Bij elektriciteitswerken een kopie van een keuringsattest.

Bij het plaatsen van nieuwe ramen een bewijs dat voldaan is aan de ventilatie-eis en de Ug van max. 1,0 W/m²K.

Eventueel een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning.

 

Prijs

De premie bedraagt 10% van het in aanmerking genomen uitgavebedrag. De totale premie die een aanvrager kan bekomen, bedraagt € 5 000. Dit bedrag kan in een periode van 10 jaar 1 keer bekomen worden verspreid over 2 aanvragen of in 1 aanvraag als die voldoet aan de voorwaarden.

 

Regelgeving

 Het goedgekeurde premiereglement kan u hier nalezen.

 

 

Premies van andere overheden/ externe instanties

Eandis: http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/overzicht-premies.

Wonen Vlaanderen: https://www.wonenvlaanderen.be/premies.

Via www.premiezoeker.be kan je zelf nagaan welke premies er zijn.

 

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten