Stedelijke renovatiepremie

Wonen

Beschrijving

Het stadsbestuur wil verder inzetten op het verbeteren van de woonkwaliteit van het woningenbestand in haar stad.  Ze wil met de stedelijke renovatiepremie eigenaars ondersteunen bij de renovatie van hun woning, ongeacht of dit de eigen woning is of een huurwoning.

 

De stedelijke renovatiepremie is hoofdzakelijk gebaseerd op de overkoepelende premies van de Vlaamse regering.  Wie in aanmerking komt voor beide premies, kan ook van beide premies genieten. Voor mensen met een lager inkomen is dit een financieel duwtje in de rug.  Voor wie niet in aanmerking komt voor de Vlaamse premies, kan via de stedelijke renovatiepremie toch genieten van een premie.

De premie is gericht op werken aan bestaande woningen.  Werken aan niet-woonlokalen komen niet in aanmerking. De werken moeten er op gericht zijn de premiewoning minstens te doen beantwoorden aan de normen, vastgesteld in de Vlaamse Codex Wonen en indien vergunningsplichtig, conform aan de vergunning. Voor het vervangen of plaatsen van nieuw buitenschrijnwerk dient voldaan te zijn aan de ventilatievoorzieningen volgens bijlage IX van het Energiebesluit. De werken hebben betrekking op een van de volgende 4 categorieën: structuur, dak, buitenschrijnwerk en technische installaties. Alle werken die in aanmerking worden genomen, kan u nalezen op onze website. 

Klik hier voor een overzicht van de werken.

Voorwaarden

De premie geldt voor woningen die minstens 30 jaar oud zijn.  Er zijn geen beperkingen naar eigendom- of inkomensvoorwaarden.  Zo wordt de premie ook toegankelijk voor eigenaars-verhuurders.  Deze premie kan enkel door natuurlijke personen aangevraagd worden. Per categorie van werken dient u min. 2.500 EUR excl. BTW aan facturen in te dienen. 

Procedure

Nadat alle werken zijn uitgevoerd en u over de nodige facturen beschikt, kan u een aanvraag indienen bij de dienst Huisvesting van de stad.  Het aanvraagformulier en bijkomende informatie kan u terugvinden op de website. U kan hen bereiken via huisvesting@lokeren.be of via het nummer 09/235.31.00. 

De aanvraag is enkel geldig als het aanvraagdossier volledig is en werd ondertekend.

 

Het is belangrijk dat facturen opgemaakt worden op naam van de aanvrager (eigenaar) en het adres vermelden van de premiewoning.  De ingediende facturen mogen niet ouder zijn twee jaar.

Download het aanvraagformulier.

Binnen de maand na de aanvraag ontvangt u een schriftelijke ontvangstmelding.

De dienst huisvesting kijkt na of jouw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en kan indien nodig ter plaatse nagaan of de werken werden uitgevoerd.

Wanneer een dossier onvolledig blijkt, moeten de ontbrekende stukken binnen de 3 maand na ontvangst bezorgd worden.

Binnen de 8 maand na de aanvraagdatum wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen de goedkeuring (of weigering) van de premie gevraagd. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 

Wat meebrengen

·         Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met een kopie van de facturen.

·         Bij elektriciteitswerken een kopie van een keuringsattest. 

·         Bij installatie van een gascondensatieketel een kopie van het keuringsattest.

·         Bij het plaatsen van nieuwe ramen een bewijs dat voldaan is aan de ventilatie-eis en de Ug van max. 1,0 W/m²K.

 

·         Eventueel een kopie van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning.

 

Prijs

De totale premie die een aanvrager kan bekomen, bedraagt 10% van de aanvaarde werken met een max. van 5.000 EUR. Eigenaars die hun woning sociaal wensen te verhuren via het SVK/De Woonmaatschappij kunnen genieten van een hogere premie van 15% met een max. van 7.500 EUR. Dit bedrag kan in een periode van tien jaar bekomen worden gespreid over één of twee aanvragen.

Regelgeving

Het goedgekeurde premiereglement voor het jaar 2024 lees je hier na.  

Opgelet het premiereglement werd licht gewijzigd en vindt ingang vanaf 1/01/2024. 

Premies van andere overheden/externe instanties

Fluvius: http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/overzicht-premies.

Wonen Vlaanderen: https://www.wonenvlaanderen.be/premies.

Via www.premiezoeker.be kan je zelf nagaan welke premies er zijn.

 

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten