Subsidiedossier Groen in de stad

Milieu en duurzaamheid

Beschrijving

De stad ondersteunt met subsidies - binnen de perken van de begrotingskredieten - Lokerse inwoners, verenigingen, instellingen, scholen en bedrijven die acties ondernemen om de stad, buurten, wijken of straten groener en bloemrijker te maken. Lees hieronder meer over het subsidiedossier Groen in de stad of ga rechtstreeks naar het aanvraagformulier

Subsidieerbare activiteiten:

Het college van burgemeester en schepenen kan een (project)subsidie verstrekken in de vorm van een geldbedrag voor initiatieven die bijdragen aan een gunstige staat van de natuur of het landschap binnen de stad Lokeren, zoals:

a. aanplanten van één of meer bomen in vaste grond (buiten in de grond) met een stamomtrek van minimum 12/14 cm, niet zijnde een niet winterharde boom, knot-, lei of vormbomen of exoten (!). De bomen moeten worden aangeplant binnen het stedelijk gebied of binnen de hoofdstraten Eksaardedorp, Daknamdorp of Doorslaardorp en in de voortuinzone. De nodige maatregelen moeten genomen worden om het voetpad en het openbaar domein niet te beschadigen. Voor een succesrijke aanplant: raadpleeg de instructiefiche ‘Aanplant bomen (met blote wortel)’;

b. het realiseren van straatgeveltuintjes bij woningen zonder voortuin. Het aanvraagformulier van een geveltuin zelf kan je hier terugvinden. Er dient voldaan te worden aan het reglement voor straatgeveltuintjes;

c. de aanleg van nieuwe doorlevende bloem- en kruidenrijke vegetaties binnen het stedelijk gebied of binnen de hoofdstraten Eksaardedorp, Daknamdorp of Doorslaardorp , ter bevordering van vlinders, wilde bijen of andere insecten met een minimumoppervlakte van 10 m². Voor de aanleg vanaf een oppervlakte van 1000m² moet men advies vragen (kosteloos) aan het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD). De uitvoering moet conform dit advies gebeuren. Voor een succesrijke aanleg: raadpleeg de instructiefiche ‘Aanleg en beheer van een bloemenweide';

d. kleine (schuil)voorzieningen voor dieren: Algemeen is voor zwaluwen het reglement voor zwaluwnesten (zie hier voor advies van het RLSD) van toepassing. Omdat specifiek voor gierzwaluw een geschikte nestplaats moet voldoen aan veel factoren, die ter plaatse te onderzoeken zijn, moet de aanvrager een beroep doen (kosteloos) op de begeleiding door een medewerker van het Regionaal Landschap Schelde Durme (RLSD). Voor huiszwaluw en boerenzwaluw kan men gratis advies en ondersteuning vragen aan het RLSD. Voor vogels kan men gebruik maken van de instructiefiche ‘Advies nestkasten’, voor insecten is dat de fiche ‘Insectenhotels’;

e. de aanleg van een permanent extensief groendak of van een voorgevel als groengevel met een minimumoppervlakte van 10 m²;

f. het vervangen van een schutting in vaste materialen door een groene erfafscheiding zoals een haag, bestaande uit 1 of meerdere loofhoutsoorten, met een minimale lengte van 5 meter, in de voortuin;

g. het ontharden en tegelijk vergroenen van tuinen, parkings,… met een minimale oppervlakte van 10m².

Regelgeving

Lees hier het volledige subsidiereglement Groen in de stad.

Dienst Milieu en Klimaat

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
milieu.klimaat@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 
Vrijdag: van 9 - 12 uur