Voorlopig rijbewijs aanvragen

Documenten Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Er bestaan verschillende categorieën voorlopige rijbewijzen. Voor elke categorie bestaan specifieke voorwaarden.

Voorwaarden

Categorie B (auto): voorlopig rijbewijs met begeleider

Vereisten voor de bestuurder:

  Model 12 Model 36
Praktische vorming bij rijschool min. 6 uur verplicht geen verplichting
Vereiste leeftijd min. 18 jaar bij aanvang min. 17 jaar bij aanvang
Bijkomende voorwaarden Aanvraag binnen de 3 jaar na de 
verlopen geldigheidsduur van een
voorlopig rijbewijs model 18 of 36
geen
Geldigheidsduur 12 maanden 36 maanden
Examenmoment Kan onmiddellijk Ten vroegste na 3 maanden en 
bij min. leeftijd van 18 jaar
Aanwezigheid begeleider tijdens ritten Verplicht Verplicht
Mogelijkheid passagiers Geen andere passagiers (behalve begeleider) Geen andere passagiers (behalve begeleider)


Vereisten voor de begeleider:

 1. Ingeschreven zijn in België en beschikken over een identiteitsdocument afgegeven in België
 2. Sinds min. 8 jaar houder van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B
 3. Gedurende de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersmisdrijven
 4. Geen andere personen onder begeleiding hebben, tenzij het gaat om
  1. echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende of lid van een feitelijk gezin
  2. (klein)kinderen of pleegkinderen, broers of zussen (van begeleider of persoon die zijn/haar echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee de begeleider wettelijk/feitelijk samenwonend is)

Categorie B (auto): voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Vereisten voor de bestuurder

  Model 18
Praktische vorming bij rijschool Min. 20 uur verplicht
Vereiste leeftijd Min. 18 jaar bij aanvraag
Geldigheidsduur 18 maanden
Examenmoment (al dan niet samen
met begeleider)
Ten vroegste na 3 maanden
Aanwezigheid begeleider tijdens ritten n.v.t.
Mogelijkheid passagiers

Max. 2 personen, waarvan elk:
- ingeschreven is in België
- beschikt over een identiteitsbewijs afgegeven in België
- sinds minstens 8 jaar houder van een Belgisch of Europees Rijbewijs B
- sinds minstens 3 jaar zonder rijverbod

 

Alle andere categorieën

Vereisten voor de bestuurder:

  Model 3
Geldigheidsduur 12 maanden
Examenmoment Ten vroegste na 1 maand
Aanwezigheid begeleider tijdens ritten Vereist (behalve voor catg. A)

Enkele vereisten voor de begeleider:

 1. Ingeschreven zijn in België en beschikken over een identiteitsdocument afgegeven in België
 2. Sinds min. 6 jaar houder van een Belgisch of Europees rijbewijs van de te begeleiden categorie
 3. Gedurende de laatste 3 jaar niet veroordeeld voor ernstige verkeersmisdrijven
 4. Geen andere personen onder begeleiding hebben, tenzij het gaat om
  1. echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende of lid van een feitelijk gezin
  2. (klein)kinderen of pleegkinderen, broers of zussen (van begeleider of persoon die zijn/haar echtgeno(o)t(e) of persoon waarmee de begeleider wettelijk/feitelijk samenwonend is)

Procedure

Aanvragen

De aanvraag van een voorlopig rijbewijs verloopt via persoonlijke aanmelding en na afspraak bij de dienst Burgerzaken van de stad of gemeente waar je ingeschreven bent.

!! Je voorlopig rijbewijs zonder begeleider kan je ook online aanvragen via BelDrive van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Dankzij deze administratieve vereenvoudiging moet je dus enkel nog langskomen om je voorlopig rijbewijs zonder begeleider af te halen. Hiervoor moet vooraf wel een afspraak gemaakt worden !!

Afhalen

Je voorlopig rijbewijs is af te halen bij het Infopunt 2 weken na de dag van de aanvraag. Hiervoor moet je geen afspraak vastleggen.

Je voorlopig rijbewijs is ook door derden af te halen, voor zover hij/zij beschikt over:

 • Een recto-verso kopie of (digitale)foto van jouw identiteitskaart +
 • Een volmacht (hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken) +
 • Zijn/haar eigen identiteitskaart.

!! Heb je jouw voorlopig rijbewijs zonder begeleider aangevraagd via BelDrive (meer info zie hierboven)? Dan maak je vooraf wél een afspraak om je rijbewijs op te halen !!

Haal je rijbewijs zeker binnen een termijn van 90 dagen na de aanvraagdatum op. Nadien wordt het vernietigd en dient een nieuwe, betalende aanvraag te gebeuren.

Wat meebrengen

Bij aanvraag

 • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart.
 • De pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt digitaal overgezet op je rijbewijs. Is die foto niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee.
 • 25 euro via Bancontact.

Enkel bij verlies of diefstal

 • Attest van verlies / diefstal (te bekomen bij de politie)

Enkel voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs categorie B, afhankelijk van het model van de aanvraag

Model 12

Model 36

Model 18

aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door begeleider en kandidaat-bestuurder (te bekomen bij het examencentrum n.a.v. het behaalde theoretisch examen OF bij de dienst bevolking en rijbewijzen in sommige andere gevallen (bijv. omwisseling))

aanvraagformulier, ingevuld en ondertekend door kandidaat-bestuurder (te bekomen bij het examencentrum n.a.v. het behaalde theoretisch examen)

getuigschrift van onderricht (te bekomen bij de rijschool waar min. 6u vorming gevolgd werd)

 

bekwaamheidsattest (te bekomen bij de rijschool waar min. 20u vorming gevolgd werd)

Enkel voor de aanvraag van een voorlopig rijbewijs voor andere categorieën dan categorie B

Er bestaan diverse vereisten (medisch attest, vakbekwaamheid, aanvraagformulier), waarvan de relevantie afhankelijk is van de gewenste categorie, de gebruiksmodaliteiten van het rijbewijs, alsook de individuele situatie. Voor concretere informatie rond jouw persoonlijke situatie kan je steeds terecht bij de dienst bevolking en rijbewijzen.

Bij afhaling

 • Je identiteitskaart
 • Indien van toepassing: een attest van diefstal/verlies afgeleverd door de politie.
 • Zie ook rubriek 'Procedure' indien een derde je voorlopig rijbewijs komt afhalen.

Prijs

25 euro via Bancontact.

Regelgeving

Examencentra: http://www.goca.be/nl/p/examencentra

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket