Vreemdelingenkaart

Papieren

Beschrijving

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen. 

Website(s) 

FOD Binnenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

 

 

Procedure

U kan uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Wat meebrengen

  • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
  • 2 recente pasfoto’s die aan de voorwaarden voldoen die op de oproepingskaart staan.

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld

  • door de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen;
  • door de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
  • door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten

Prijs

20 euro

Dienst andere nationaliteiten

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00
17:00-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten