Wettelijk samenwonen

Documenten Huwelijk

Beschrijving

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België wonen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk gaan samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met iemand anders.

Voorwaarden

Je kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • minstens 18 jaar bent;
  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten;
  • niet gehuwd bent;
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Procedure

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd worden bij de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats door de beide personen die samenwonen of wensen samen te wonen. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs. De verklaring bevat:

  • datum van de verklaring;
  • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen;
  • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
  • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt;
  • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

Samenwonenden kunnen specifieke aspecten van het samenwonen in een samenlevingscontract regelen. Dit is echter niet verplicht. Hiervoor kan je terecht bij de notaris.

! Indien minstens 1 van de partners géén Belgische nationaliteit heeft dan is het mogelijk dat je ook bijkomende documenten moet voor te leggen.

Maak je afspraak:

Wat meebrengen

De identiteitskaarten van beide partners.

Prijs

Opmaak verklaring wettelijke samenwoning: Gratis.

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Bijkomende informatie: 

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
burgerzaken@lokeren.be

Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, maak dan zeker eerst een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket.