Wettelijk samenwonen: beëindigen

Beschrijving

Je kan de wettelijke samenwoning stopzetten:

  • in onderlinge overeenstemming. Jullie maken samen een afspraak bij de burgerlijke stand.
  • door eenzijdige ontbinding via een gerechtsdeurwaardersexploot. De partner die de verklaring ‘Einde wettelijk samenwonen’ tekent dient de kosten te betalen voor de bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder an je afwezige partner.

De ontbinding van de wettelijke samenwoning is verplicht vooraleer u in het huwelijk wenst te treden met een andere partner.

De wettelijke samenwoning wordt:

·         automatisch beëindigd bij overlijden van één van de partijen.

·         niet automatisch beëindigd bij verhuis van één van de partijen.


Procedure

Bij onderlinge overeenstemming tekenen beide partners op de verklaring ‘Einde wettelijk samenwonen’ die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bij eenzijdige ontbinding legt een van de partners de verklaring ‘Einde wettelijk samenwonen’ tegen ontvangstbewijs af bij de ambtenaar dan de burgerlijke stand. De andere partij wordt hiervan binnen de acht dagen op de hoogte gebracht. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van eenzijdige beëindiging aflegt moet hiervan vooraf de kosten betalen.

Wat meebrengen

De identiteitskaarten van beide partners of van één van de partners bij eenzijdige verbreking.

Prijs

Beëindiging met onderlinge overeenstemming: Gratis.

Eenzijdige beëindiging: 250 euro (via bancontact) voor het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder.

Regelgeving

Artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek.