Huidige fase: opmaak voorontwerp en ontwerp effectenrapporten

Na de scopingnota vervolgt het planteam het geïntegreerd planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden geacht. Het is de bedoeling om in deze fase in een voorontwerp van grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften op te maken, dat na de voorlopige vaststelling in openbaar onderzoek gelegd zal worden.