Situering projectzone RUP Beukenhof - Sparrenhof

Het Beukenhof en Sparrenhof zijn gelegen ten noorden van de N70 in de wijk Grijzenbos. Dit is het noordelijk deel van de stedelijke kern van Lokeren. Beukenhof is het binnengebied achter de bebouwing van de Acacialaan, Beukenlaan, Berkenlaan en Jasmijnstraat. Het binnengebied wordt tevens aangevuld met 2 woningen die gelegen zijn in de Beukenlaan en met de garageboxen aan de kant van de Jasmijnstraat. Beiden zijn ook eigendom van de sociale huivestingsmaatschappij Tuinwijk en zullen in een mogelijke herontwikkeling ook mee opgenomen worden. Sparrenhof is het binnengebied achter de bebouwing van de Slagveldstraat, Daknamstraat, N70 en Dennenlaan.

Het zijn beiden sociale woonwijken die in een ruime groene omgeving voorzien werden. In het zuiden van deze woonwijken is de N70 gelegen. Ten noorden is de sportsite Daknamstadion gelegen. Het fietspad op de oude spoorwegbedding ligt ten oosten van het plangebied maar wel in de onmiddellijke omgeving. Op die manier is zowel Eksaarde als de stadskern vlot en veilig te bereiken. Het plangebied wordt vastgelegd als de sociale woonwijken zelf, met hun aanpalende tuinen en de wegenis.

De omliggende bebouwde straten worden niet opgenomen in het plangebied. Deze woningen en bijhorende tuinen ondervinden geen problemen met de bestemmingen van het gewestplan en kunnen van de afwijkingsmogelijkheden genieten.