08/05/2019

Gemeentebelastingen. Ingekohierde belasting op onbebouwde bouwgronden in woongebied of onbebouwde kavels of onbebouwde gronden in industriegebied. Opheffing

Financieel Huisvesting Reglementen