09/04/2020

Meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing: Overdracht investeringen 2019 naar 2020 Stad en OCMW Lokeren (publicatie datum 09/04/2020)

Beleid

- Stad: lijst overdracht investeringen 2019 naar 2020

- OCMW: lijst overdracht investeringen 2019 naar 2020

- Vast bureau besluit 06/04/2020 overdracht investeringen 2019 naar 2020 OCMW

- Schepencollege besluit 06/04/2020 overdracht investeringen 2019 naar 2020 Stad

Downloads: