13/07/2020

Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op nachtwinkels (Register nr. 18)

Reglementen

- Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde belasting op nachtwinkels

Downloads: