13/07/2020

Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde plaatsrechten vaste standplaatsen markten (Register nr. 20)

Reglementen

- Gecoördineerd besluit gemeentebelasting: ingekohierde plaatsrechten vaste standplaatsen markten

Downloads: