17/03/2021

Meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing: Overdracht investeringen 2020 naar 2021 Stad en OCMW Lokeren (publicatiedatum 17/03/2021)

Beleid

- Schepencollege besluit overdracht investeringen van 2020 naar 2021 Stad

- Vast Bureau besluit overdracht investeringen van 2020 naar 2021 OCMW 

Downloads: