17/06/2021

Tewerkstelling artikel 60§7. Delegatie van de aanstellings-, ontslag-, sanctie- en tuchtbevoegdheid aan de algemeen directeur. Goedkeuring.

Andere Reglementen