17/06/2021

Verlengen tijdelijk verkeersreglement voor het invoeren van een ineenrichtingsverkeer in de Daknamstraat tussen de N 70 en de Van Duysestraat n.a.v. het inrichten van het vaccinatiecentrum in het Daknamstadion tot vrijdag 15 oktober 2021.

Reglementen Verkeer