01/07/2021

Eenmalige aanpassing Subsidiereglementen beleidsprioriteit sport 1 en 2 naar aanleiding van de coronapandemie. Goedkeuring.

Gemeenteraad Reglementen