01/07/2021

Politiereglement. Wijziging artikels 324, 325, 330 en 334 in het kader van de organisatie van de wekelijkse markt. Goedkeuring.

Gemeenteraad Reglementen