01/07/2021

Politieverordening tijdens de Lokerse Kermisweek 2021. Verbod tot uitdelen van flyers en strooibiljetten. Goedkeuring.

Gemeenteraad Politieverordening