01/07/2021

Subsidie Covid “Zoom 18-25” - Financiële hulp voor Jongeren tussen de 18 en 25 jaar die financieel getroffen werden door de Coronacrisis. Goedkeuring.

Reglementen