20/09/2021

Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen in het kader van de Covid-19 maatregelen. Verlenging en verruiming. Goedkeuring.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Reglementen