25/10/2021

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2021/2 (publicatiedatum 25/10/2021)

Beleid

- Omgevingsanalyse - Jouw gemeente in cijfers Stad Lokeren 2021 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Organogram (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Overzicht verbonden entiteiten AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Personeelsinzet AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties - AMJP 2021-2 (publicatiedatum 25-10-2021)

Downloads: