21/11/2022

Documentatie bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025: AMJP 2022/1 (publicatiedatum 21/11/2022)

Beleid

- Omgevingsanalyse - Jouw Gemeentescan Lokeren 2022 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Organogram (publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Overzicht verbonden entiteiten (publicatiedatum 21-11-2022)

- Personeelsinzet AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Samenstelling beleidsdomeinen - AMJP 2022-1 (Publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies OCMW Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies Stad Lokeren - AMJP 2022-1 (publicatiedatum 21-11-2022)

- Totaaloverzicht (strategische) beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (publicatiedatum 21-11-2022)

Downloads: