27/02/2023

Meerjarenplan 2020 - 2025 aanpassing: Overdracht investeringen 2022 naar 2023 Stad en OCMW Lokeren (publicatiedatum 27/02/2023)

Beleid

- Schepencollege besluit overdracht van investeringen van 2022 naar 2023 Stad

- Vast Bureau besluit overdracht van investeringen van 2022 naar 2023 OCMW

Downloads: