07/04/2023

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

Beleid Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

Provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’

BERICHT VAN OPENBAAR ONDERZOEK

Op 22 maart 2023 heeft de provincieraad van Oost-Vlaanderen een besluit genomen waarin ze het ontwerp provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ (kortweg Ontwerp Beleidsplan Ruimte) voorlopig heeft vastgesteld. Naast het Ontwerp Beleidsplan Ruimte is er een ontwerp plan-milieueffectrapport (plan-MER) gemaakt. Dit is verplicht zodat iedereen kan zien welke effecten het Ontwerp Beleidsplan Ruimte zal hebben op het milieu.

Voor het provinciaal beleidsplan ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en het plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd.

Dit loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023.

 

Waarom de Provincie een Beleidsplan Ruimte opmaakt

Stijgende energie- en grondprijzen, extreme hitte en regen, vervuilde lucht … We kampen vandaag met heel wat uitdagingen. Die kunnen we voor een groot deel oplossen door onze ruimte beter te gebruiken. Daarvoor maakt de Provincie Oost-Vlaanderen een beleidsplan op, met acties tot 2035 en een visie tot 2050.

We willen zowel de stads- en dorpskernen als onze groene open ruimte versterken. Door wonen, werken en dagelijkse activiteiten te bundelen, houden we meer ruimte vrij en maken we comfortabele en vlot bereikbare woon- en werkplekken. Tegelijk gaan we groene gebieden met elkaar verbinden en meer ruimte geven aan planten, dieren, water en landbouw. We trekken het groen ook door in de steden en dorpen. Dat is onze visie in een notendop.

De steden en gemeenten in onze provincie zijn allemaal verschillend: je kunt een stad als Gent niet vergelijken met een dorp als Knesselare. Om de ruimte in Oost-Vlaanderen logisch te verdelen, kijken we over de grenzen van de gemeenten heen om allemaal samen tot goede oplossingen te komen.

Omdat iedereen de ruimte gebruikt, maken we ook ruimte voor jouw mening!

Van 21 april tot en met 19 juli kun je het beleidsplan op verschillende manieren leren kennen en je stem laten horen.

 

Waar je het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER kunt vinden

Je kan het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER vanaf 21 april op verschillende plaatsen vinden:

  • In elk gemeentehuis in de Provincie Oost-Vlaanderen.
  • In het Provinciaal Administratief Centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • Op de website: www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050. Hier vind je ook alle informatie over het proces, wat er al gebeurd is en wat hierna nog gaat gebeuren. Hier vind je ook alle achtergrondinformatie over het Beleidsplan Ruimte.

 

Laat je informeren

Provincie Oost-Vlaanderen wil iedereen de kans geven meer te weten te komen over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het plan-MER.

Daarom organiseert de Provincie een centraal publieksmoment op zaterdag 29 april aan de Gustaaf Callierlaan 231 in Gent. Je kunt binnen en buiten lopen tussen 14.00u en 18.00u. Medewerkers van de Provincie staan dan klaar om je te informeren en om al je vragen te beantwoorden.

We organiseren ook vier keer een info- en inspraakmoment:

  • Dinsdag 2 mei, van 19 tot 21 uur in Oudenaarde (Ename - Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1)
  • Zaterdag 20 mei, van 10 tot 12 uur in Sint-Niklaas (Stadhuis, Grote Markt 1)
  • Maandag 22 mei, van 19 tot 21 uur in Eeklo (Bibliotheek, Molenstraat 36)
  • Zaterdag 10 juni, van 10 tot 12 uur in Aalst (CC De Werf, Molenstraat 51)

Tijdens deze momenten vertelt de Provincie over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte. Iedereen is welkom en kan hierop hun gedachten laten horen. Hiervoor hoef je je niet in te schrijven.

We organiseren ook reizende tentoonstellingen in verschillende gemeenten. Wanneer en waar deze door gaan lees je op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050 of op de posters in jouw gemeente.

Voor de gemeentebesturen, professionele partners en iedereen die interesse heeft of betrokken is bij het bovenlokaal ruimtelijk beleid, wordt ook een studiedag voorzien op vrijdag 28 april. Deze gaat door in de Zebrastraat Gent, Gustaaf Callierlaan 231, van 9u tot 16u.

 

Wat een openbaar onderzoek is

Voor het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit is de periode waarin de overheid haar ontwerpen laat onderzoeken door haar inwoners. Iedereen kan reageren op deze ontwerpen. Het openbaar onderzoek loopt vanaf vrijdag 21 april 2023 tot en met woensdag 19 juli 2023. Tijdens deze periode van 90 dagen kun je de Provincie laten weten wat jij denkt over het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER. Na deze periode zal de Provincie met alle reacties de ontwerpen uitwerken tot de definitieve documenten.

 

Hoe jij kunt bijdragen aan een beter Beleidsplan Ruimte

Iedereen kan tot uiterlijk 19 juli schriftelijk reageren op het Ontwerp Beleidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit kan via:

* het webformulier op https://reacties.oost-vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-beleidsplan-2050 (ook te vinden via www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050)

* e-mail aan reactiesbeleidsplan@oost-vlaanderen.be

* aangetekend schrijven aan de deputatie van Provincie Oost-Vlaanderen. De brief moet verstuurd worden naar Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

* afgifte tegen ontvangstbewijs:

  • In het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • In één van de 60 gemeentehuizen in de provincie Oost-Vlaanderen

Reacties of adviezen moeten voldoende duidelijk zijn en met een duidelijke vermelding van het plan (Ontwerp Beleidsplan Ruimte of ontwerp-plan-MER) waarop u reageert. Wij raden daarom aan om het webformulier te gebruiken. Je kan er ook aanduiden op welk deel van het plan je reageert zodat we de reactie op de juiste manier begrijpen.