Bestuursdocumenten

Beleid Stad

Beschrijving

EVA-vzw Gezinswelzijn

 

Klik hier om de statuten te bekijken.

Opdracht:

De EVA-vzw Gezinswelzijn organiseert in opdracht van het stadsbestuur de stedelijke kinderopvang in Lokeren. De kinderopvang omvat drie kinderdagverblijven (groepsopvang), een Dienst voor Onthaalouders (gezinsopvang), een Dienst buitenschoolse opvang en een Dienst Thuisopvang Zieke Kinderen.

Daarnaast staat zij in voor het Lokaal Loket Kinderopvang en het inrichten van het consultatiebureau Kind en Gezin.

De voorzitter van het organiserend bestuur en tevens bevoegde schepen voor kinderopvang is: Mevr. Marjoleine De Ridder, voorzitter, p/a Sportlaan 4, 9160 Lokeren.

 

Beschrijving

PROLOCC vzw

 

Klik hier om de statuten te bekijken.

PROLOCC = Programmatie Lokeren Cultureel Centrum VZW

Opdracht:

  • Een eigen cultuuraanbod met zowel een lokale als regionale uitstraling realiseren, dat inspeelt op de vragen en noden van de bevolkingsgroepen.
  • Actief ondersteuning bieden aan amateurskunsten en sociaal-culturele verenigingen.
  • Inzetten op een aangepast aanbod van kunst – en cultuureducatie.
  • Ter beschikking stellen van ruimten voor activiteiten van de verschillende culturele werksoorten.
  • Bieden van ruimte voor ontmoeting en contact
  • Begeleiden en ondersteunen van organisatoren van activiteiten in het CCL.