Gemeenteraadscommissies

Beleid Stad

Stad Lokeren beschikt over verschillende gemeenteraadscommissies. Elke commissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema’s of dossiers toegelicht en besproken, die nadien op de gemeenteraad of raad maatschappelijk welzijn voorkomen.

Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen.

Voor meer informatie om deze vergaderingen bij te wonen: secretariaat@lokeren.be of 09 340 94 07.

 

De zes commissies met de eerstvolgende datum zijn:

 • Commissie omgeving 08/12/2021

 • Commissie infrastructuur 09/11/2021

 • Commissie cultuur en vrije tijd 23/11/2021

  De commissie cultuur en vrije tijd van 23/11/2021 zal digitaal doorgaan via Microsoft Teams.
  Als je als burger deze raad wenst te volgen, gelieve je e-mailadres zo vlug mogelijk door te geven via secretariaat@lokeren.be. We bezorgen je dan via e-mail de link om online te kunnen meevolgen. Tijdens de zitting vragen we wel om je microfoon en camera uit te schakelen.
 • Commissie burgerzaken, welzijn en onderwijs 07/12/2021

 • Financiële commissie 13/12/2021

 • Commissie algemeen beleid 30/11/2021

  De commissie algemeen beleid van 30/11/2021 zal digitaal doorgaan via Microsoft Teams.
  Als je als burger deze raad wenst te volgen, gelieve je e-mailadres zo vlug mogelijk door te geven via secretariaat@lokeren.be. We bezorgen je dan via e-mail de link om online te kunnen meevolgen. Tijdens de zitting vragen we wel om je microfoon en camera uit te schakelen.

 

De agenda en besluiten kunnen geraadpleegd worden via onderstaande weblink:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 340 94 07, e-mail secretariaat@lokeren.be