Gemeenteraadscommissies

Beleid Stad

Stad Lokeren beschikt over verschillende gemeenteraadscommissies. Elke commissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema’s of dossiers toegelicht en besproken, die nadien op de gemeenteraad of raad maatschappelijk welzijn voorkomen.

Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen.

Rekening houdend met een social distance van 1,5m zijn er 25 vrije plaatsen voorzien voor Lokeraars die graag aanwezig willen zijn. Let wel: wie graag wil komen, dient zich op voorhand te registeren. Zodra de plaatsen ingevuld zijn, worden de inschrijvingen afgesloten. Inschrijven als publiek kan door je naam en contactgegevens te bezorgen aan de dienst secretariaat: secretariaat@lokeren.be of 09 340 94 07.

 

De zes commissies zijn:

-          Commissie omgeving  

-          Commissie infrastructuur

-          Commissie cultuur en vrije tijd

-          Commissie burgerzaken, welzijn en onderwijs 

-          Financiële commissie 

-          Commissie algemeen beleid 

 

Er zijn nog geen nieuwe data gekend voor 2021.

 

De agenda en besluiten kunnen geraadpleegd worden via onderstaande weblink:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 340 94 07, e-mail secretariaat@lokeren.be