Gemeenteraadscommissies

Beleid Stad

Stad Lokeren beschikt over verschillende gemeenteraadscommissies. Elke commissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema’s of dossiers toegelicht en besproken, die nadien op de gemeenteraad of raad maatschappelijk welzijn voorkomen.

Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen.

De gemeenteraadscommissies zullen t.e.m. 26 juni 2020 uitzonderlijk achter gesloten deuren plaatsvinden in het kader van de corona-maatregelen (besluit burgemeester 08 juni 2020).

De zes commissies zijn:

-          Commissie omgeving

-          Commissie infrastructuur

-          Commissie cultuur en vrije tijd

-          Commissie welzijn en burgerzaken

-          Financiële commissie

-          Commissie algemeen beleid

 

De agenda en besluiten kunnen geraadpleegd worden via onderstaande weblink:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 340.91.11, e-mail secretariaat@lokeren.be