Gemeenteraadscommissies

Beleid Stad

Stad Lokeren beschikt over verschillende gemeenteraadscommissies. Elke commissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema’s of dossiers toegelicht en besproken, die nadien op de gemeenteraad of raad maatschappelijk welzijn voorkomen.

Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen.

De commissies zullen digitaal plaatsvinden, voor meer informatie om deze vergaderingen digitaal bij te wonen: secretariaat@lokeren.be of 09 340 94 07.

 

De zes commissies met de eerstvolgende datum zijn:

-          Commissie omgeving 22/04/2021

-          Commissie infrastructuur 05/05/2021

-          Commissie cultuur en vrije tijd 04/05/2021

-          Commissie burgerzaken, welzijn en onderwijs 03/05/2021

-          Financiële commissie 25/05/2021

-          Commissie algemeen beleid 19/04/2021

 

 

De agenda en besluiten kunnen geraadpleegd worden via onderstaande weblink:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 340 94 07, e-mail secretariaat@lokeren.be