Gemeenteraadscommissies

Beleid Stad

Stad Lokeren beschikt over verschillende gemeenteraadscommissies. Elke commissie houdt zich bezig met specifieke beleidsdomeinen. In de vergaderingen worden bepaalde thema’s of dossiers toegelicht en besproken, die nadien op de gemeenteraad of raad maatschappelijk welzijn voorkomen.

Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve wanneer de besprekingen de persoonlijke levenssfeer raken, de openbare orde in het gedrang komt of er ernstige bezwaren zijn tegen de openbaarheid van de vergaderingen.

Voor meer informatie om deze vergaderingen bij te wonen: secretariaat@lokeren.be of 09 235 31 00.

 

De zes commissies met de eerstvolgende datum zijn:

  • Financiële commissie: 13 november 2023, 19.00 uur, schepencollegezaal van het stadhuis

  • Commissie Algemeen Beleid: 4 december 2023, 19.00 uur, ontmoetingsruimte van het stadhuis (derde verdieping).

  • Commissie cultuur en vrije tijd: 5 december 2023, 19.15 uur, ontmoetingsruimte van het stadhuis (derde verdieping).
  • Commissie omgeving: 7 december 2023, 19.30 uur, ontmoetingsruimte van het stadhuis (derde verdieping).

  • Commissie burgerzaken, welzijn en onderwijs: 13 december 2023, 19.30 uur, ontmoetingsruimte van het stadhuis (derde verdieping).

  • Commissie infrastructuur: 19 december 2023, 19.00 uur, ontmoetingsruimte van het stadhuis (derde verdieping).
     

De agenda en besluiten kunnen geraadpleegd worden via onderstaande weblink:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura 

 

Voor vragen kan u contact opnemen met de Dienst Secretariaat tel. 09 235 31 00, e-mail secretariaat@lokeren.be

 

Opgelet: vanaf 7 november 2022 werken we aan een nieuwe en groenere invulling voor de Groentemarkt en Oude Vismijn. Het stadhuis blijft voor voetgangers bereikbaar tijdens de werken. Meer informatie of vragen over toegankelijkheid: 09 235 31 00.