Financiële steun voor kwetsbare Lokeraars: stedelijke toelagen/premies

Toelage voor personen met incontinentieproblemen, stomapatiënten en patiënten die thuis nierdialyse doen

Lees hier alle info over deze toelage.

 

De sociaal pedagogische toelage (voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte)

Lees hier alle info over deze toelage.

 

De mantelzorgpremie

Lees hier alle info over deze premie

 

Tussenkomst in de huurprijs van een personenalarmsysteem

Lees hier alle info over deze tussenkomst

 

Je bent welkom in het Sociaal Huis om bovenstaande stedelijke toelage en premies aan te vragen.
Meer info: Welzijnhuis, Grote Kaai 20,  09 235 03 00.