Premies inzake renovatie en woningbouw

Stad Lokeren

Vlaamse overheid

De Vlaamse renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius (voor isolatie en hernieuwbare energie) voor bestaande woningen en niet-woongebouwen werden samengevoegd tot één premie, de “Mijn Verbouwpremie”.

Netbeheerder

Energieleningen