Verkiezingen 2024 - Stemmen bij volmacht

Lukt het niet om te gaan stemmen wegens ziekte, een reis in het buitenland of je werkplanning maar wil je toch graag jouw stem laten gelden? Geef dan een volmacht aan een andere kiezer om in jouw plaats te stemmen. Voor deze lokale verkiezingen is het dus niet verplicht om een volmacht te geven als je niet naar het stemlokaal kan om te stemmen. Je bent dan ook niet verplicht om attesten of bewijsstukken in te dienen.

Redenen voor volmacht

1. Medische redenen

Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of er naartoe gebracht te worden.
Voeg in dit geval een medisch attest bij de volmacht.

2. Beroeps- of dienstredenen in binnen- en buitenland

Je bent op het moment van de verkiezingen in het buitenland omwille van beroeps- of dienstredenen. Voeg in dit geval een attest van de werkgever bij de volmacht waarin je werkgever bevestigt dat je op 13 oktober 2024 niet kan stemmen om beroeps- of dienstredenen. Verblijft jouw gezin bij jou in het buitenland? Dan kunnen ook zij op basis van dat attest een volmacht geven.

Ben je op het moment van de verkiezingen in België, maar moet je die dag werken? Dan voeg je een attest van de werkgever bij de volmacht waarin je werkgever bevestigt dat je op 13 oktober 2024 niet kan stemmen om beroeps- of dienstredenen. 

3. Buitenland: andere redenen

Verblijf je om andere redenen dan hierboven vermeld in het buitenland? Voeg dan een attest van de burgemeester bij de volmacht waarop hij verklaart dat je niet kan stemmen. Vraag dit attest uiterlijk vrijdag 11 oktober aan bij de burgemeester en voeg de nodige bewijsstukken (bv. reservatie reisbureau, kopie hotelvoucher, kopie vliegtuigticket, ...) toe. Maar hier je afspraak om dit attest in orde te brengen.

4. Schipper, marktkramer of kermisreiziger

Ben je schipper, marktkramer of kermisreiziger en kan je daardoor niet stemmen? Voeg dan een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt bij de volmacht. Dit attest wordt afgeleverd door de burgemeester. Ook gezinsleden die met jouw samenleven, kunnen op basis van dit attest een volmacht geven. Maar hier je afspraak om dit attest in orde te brengen.

5. Vrijheidsbeneming

Verkeer je in een toestand van vrijheidsbeneming omwille van een rechterlijke maatregel? Voeg een attest van de directie van de inrichting toe aan de volmacht.

6. Geloofsovertuiging

Je kan niet naar het stemlokaal gaan om redenen die te maken hebben met je geloofsovertuiging. In dit geval voeg je een attest van de religieuze overheid toe aan de volmacht dat stelt dat je op 13 oktober 2024 niet kan stemmen.

7. Student

Lukt het om studieredenen niet om te stemmen? Voeg dan een attest van de directie van de onderwijsinstelling waar je studeert toe aan de volmacht.

Procedure volmachtkrijger

1. Op de verkiezingsdag breng je als volmachtkrijger deze documenten mee naar het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen:

  • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier;
  • de eigen identiteitskaart;
  • de eigen uitnodigingsbrief. Opgelet: in dit geval volstaat het NIET om enkel een digitale versie van deze brief te tonen op je smartphone. Als volmachtkrijger moet je altijd een papieren versie meebrengen.
  • de uitnodigingsbrief van de volmachtgever;
  • het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan stemmen.

2. Je geeft deze documenten af aan de voorzitter van het stembureau.

3. Je brengt de stem uit in plaats van de volmachtgever.

4. Het stembureau brengt volgende zaken aan:

  • een datumstempel op de uitnodigingsbrief van de volmachtgever;
  • de vermelding 'heeft een volmacht gekregen' op de uitnodigingsbrief van de volmachtkrijger.