Erkenning verenigingen

Onze stad beschikt over een bruisend verenigingsleven. En daar zijn we blij om, want verenigingen dragen bij tot de sociale cohesie en gevoelens van betrokkenheid en welbevinden bij onze burgers. Wij willen onze verenigingen dan ook blijven waarderen en ondersteunen.

Om verder te bouwen aan een integraal verenigingsbeleid keurde de gemeenteraad op 24 oktober 2022 een nieuw erkenningsreglement goed. Aangezien dit reglement heel wat nieuwe elementen bevat, is het noodzakelijk dat elke vereniging die een erkenning bij de stad wenst, een nieuwe aanvraag indient. Je huidige erkenning door de stad of door de adviesraad zal na april 2023 vervallen.

Waarom is deze erkenning belangrijk en komt mijn vereniging hiervoor in aanmerking?

Onze stad voorziet ondersteuning voor zijn erkende verenigingen onder de vorm van o.a. subsidies, logistieke ondersteuning en verlaagde tarieven voor het gebruik van stedelijke infrastructuur. Het College van Burgemeester en Schepenen erkent een vereniging op basis van een Erkenningsreglement.

Wil je vereniging in aanmerking komen voor stedelijke ondersteuning? Dan is het noodzakelijk dat je een erkenning aanvraagt:

 • Je kan een erkenning aanvragen als Lokerse Vereniging. In dat geval moet je vereniging enkel voldoen aan de basisvoorwaarden.
  Een Erkende Lokerse Vereniging heeft recht op:
  • Logistieke ondersteuning vanuit de stad onder de vorm van uitleen materiaal;
  • Goedkopere tarieven bij gebruik stedelijke infrastructuur;
  • Een basissubsidie van 100 euro; 
  • Het indienen van een dossier bij het Infrastructuurfonds bij het zelf realiseren van vrijetijdsinfrastructuur;

 • Verenigingen die in aanmerking komen voor sectorale ondersteuning kunnen een bijkomende erkenning aanvragen als Sport- Jeugd-, Amateurkunsten-, feestvereniging of jeugdhuis. In dit geval moet je vereniging voldoen aan specifieke voorwaarden.

Specifiek Erkende Verenigingen hebben naast de ondersteuningsvormen van de Erkende Lokerse Vereniging ook nog recht op specifieke (werkings)subsidies.

Hoe dien je een aanvraag in?

Alle aanvragen dienen te gebeuren via een specifiek formulier (zie hieronder - inloggen met je Burgerprofiel). Als stavingsstukken worden (afhankelijk van het type erkenning) een aantal bijlagen gevraagd. 

   >> Dien je aanvraag in >>  


Deze bijlagen worden best opgemaakt alvorens je het formulier invult. Bijlagen kunnen ook na het indienen nog toegevoegd worden. Hou er wel rekening mee dat uw aanvraag enkel zal worden behandeld wanneer deze volledig is.

Stavingsstukken die als bijlage dienen toegevoegd worden aan het dossier:

 • Ledenlijst incl. naam, voornaam en woonplaats:
  • Bijkomende vermelding ‘sportende leden’ voor erkenning als sportvereniging;
  • Bijkomende vermelding geboortedata bestuursleden voor erkenning als jeugdhuis.
 • Bewijs verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Bewijs verzekering lichamelijke ongevallen (indien de vereniging bewegingsactiviteiten aanbiedt);
 • Bewijs brandverzekering (indien de vereniging over eigen infrastructuur beschikt);
 • Activiteitenverslag (korte omschrijving van het jaarlijks activiteitenaanbod van de verenging).

Extra bijlagen voor erkenning als jeugdhuis:

 • Statuten en ondernemingsnummer vzw;
 • Bewijs van eigendom of langdurig gebruiksrecht van de infrastructuur.

Wanneer kan je een erkenning aanvragen?

Een erkenning kan in principe gedurende het hele jaar aangevraagd worden en is geldig voor de duurtijd van de legislatuur.

Voor de erkenningsronde van 2023 vragen wij alle aanvragen in te dienen voor 20 maart 2023.

 

Bij algemene vragen over de erkenning contacteer cultuur@lokeren.be.
Voor specifieke vragen kan je terecht bij de betrokken stadsdienst: jeugddienst@lokeren.besportdienst@lokeren.be of toerisme@lokeren.be.