Werken bij stad of OCMW

De personeelsleden van Stad en OCMW,  zo’n 1000 in totaal, staan samen in voor de dienstverlening aan meer dan 40.000 burgers en zetten de beleidsbeslissingen om in de praktijk. 
Daarvoor hebben we mensen met diverse kwaliteiten nodig!

Beide besturen zoeken regelmatig nieuwe medewerkers om hun diensten te versterken. Kandidaten worden steeds geselecteerd omwille van hun competenties, motivatie en eventueel diploma, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht of seksuele geaardheid.