Brugfiguren Onderwijs en Opgroeien

Brugfiguren bouwen een brug tussen school, thuis en (welzijns)partners en zijn er voor ouders, jongeren en alle Lokerse scholen (kleuter-, basis- en secundair onderwijs).

Het project, dat bestaat sinds 2007, zet in op gelijke onderwijskansen, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie en taalstimulering. De brugfiguur werkt enerzijds met schoolteams en anderzijds met de ouders. Het schoolteam denkt na over initiatieven om ouders meer en beter te betrekken bij het onderwijsgebeuren van hun kind en om een betere afstemming te krijgen tussen de schoolteams en de gezinnen op school. 

Maak kennis met onze brugfiguren

Zij verbinden kind, gezin, school en de buurt en luisteren naar jouw verhaal.

Met vragen over vrije tijd, school, schoolbrieven, welzijn, opvoeding en kinderopvang kan je steeds bij één van deze brugfiguren terecht: