Groeipakket

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket (vroeger kinderbijslag). Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen. Het is een pakket op maat van elk kind in elk gezin. Het bedrag dat je krijgt, hangt dus af van jouw situatie. Zo krijgen kinderen in Vlaanderen alle kansen om te groeien en zich te ontplooien. 

Het Groeipakket bestaat uit 3 onderdelen: een startbedrag, een maandelijks  basisbedrag en een schoolbonus. Heb je vragen of wens je meer info omtrent het Groeipakket? Iedere 4e vrijdag van de maand kan je in het Huis van het Kind terecht tussen 13.30 en 16.30 uur zonder afspraak.  

Het startbedrag 

Voor de geboorte of de adoptie van een kind, krijg je in Vlaanderen een startbedrag (vroeger kraamgeld / geboortepremie en adoptiepremie). Je kan het bedrag hier aanvragen vanaf de zesde zwangerschapsmaand tot 5 jaar na de geboorte. 

Het maandelijks basisbedrag  

Maandelijks krijg je voor je kind een basisbedrag, als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Je ontvangt het Groeipakket op de 8e van de maand die volgt op het recht. Valt de 8e in het weekend of op een feestdag? Dan betaalt je uitbetaler je Groeipakket op de laatste werkdag voor de 8e. Je kind heeft maximaal recht op een Groeipakket tot de maand waarin het 25 jaar wordt.  

De schoolbonus en schooltoeslag

De schoolbonus wordt elk jaar in augustus betaald voor elk kind dat in juli recht had op een Groeipakket. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de schoolbonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. Het bedrag van de schoolbonus hangt af van de leeftijd van het kind. Er wordt gekeken naar de leeftijd op 31 december van het vorige kalenderjaar. Je krijgt de schoolbonus automatisch. Je hoeft zelf niets te doen. 

Heb je een laag inkomen? Dan heb je misschien ook recht op een schooltoeslag. De schooltoeslag is een extra steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een lager inkomen. Je uitbetaler berekent en betaalt dit jaarlijks automatisch als je het groeipakket ontvangt.