Speelterreinen

Er bevinden zich meer dan 40 speel- en sportterreinen in Lokeren. Jaarlijks worden er nieuwe terreinen aangelegd en een aantal bestaande vernieuwd. Er zijn ook 2 speelbossen. 

Voor de aanleg van deze nieuwe en te vernieuwen terreinen is een groot speelruimteplan ontwikkeld. Daar wordt ook telkens een participatietraject aan gekoppeld met de buurt.

Als je zelf suggesties hebt voor nieuwe speelterreintjes, mag je die altijd mailen naar de dienst Sport en Jeugd.

Je kan deze ideeën ook plaatsen op het online participatieplatform van onze stad, denkmee.lokeren.be.

Als er een defect is of je hebt andere meldingen/klachten over een speelterrein kan je die steeds melden aan de jeugddienst.

Raadpleeg hier het gebruikersreglement voor stedelijke openlucht sport- en jeugdterreinen. 

Stadsplan Lokeren

Een actueel overzicht met 360° foto’s vind je via deze link. Klik bij het tabblad jeugd het oogje open voor dit overzicht.

Meer lezen