Interessante websites

Toolbox Diversiteit | De Ambrassade

Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen. We behandelen er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden.

Wereldspelers

Op deze website vind je allerlei informatie over hoe je jonge nieuwkomers kan betrekken in je jeugdbeweging. Hoe zorgen we dat ze de weg naar de jeugdbeweging vinden? Hoe omgaan met meertaligheid? Het antwoord op al deze vragen vind je op deze website terug.

Maak tijd vrij | De Ambrassade

De Ambrassade ontwikkelde ook een website met allerlei tips en tricks rond hoe je kinderen/jongeren uit de jeugdhulp kan betrekken bij je jeugdbeweging. Alle informatie rond dit thema staan gebundeld op 1 handige website!

Komaf

Komaf wil drempels naar vrije tijd verlagen. En wil zo méér jeugdwerk en jeugdaanbod realiseren voor méér kinderen en jongeren op lokaal niveau. Dat doen ze door info en inspiratie te verzamelen rond allerhande thema's en door vormingen en begeleidingen aan te bieden.