Lokerse Speelfabriek

WAT IS DE SPEELFABRIEK? 
Een mobiel aanbod waarbij we met heel wat leuk spelmateriaal naar een speelterrein trekken.
Kinderen kunnen dan, samen met enkele enthousiaste begeleiders, spelletjes spelen.

Door het aanbieden van buurtgerichte speelkansen stimuleren en bevorderen we de vrijetijdsbesteding van gezinnen.
 
VOOR WIE?
Kinderen van 6-15 jaar.
 
UREN? 
Telkens van 14 tot 16.30 uur
 
WANNEER & WAAR? 
Tijdens de Paas- en zomervakantie op allerlei Lokerse speelterreinen.

HOE DEELNEMEN? 
Jongeren sluiten aan en vertrekken wanneer ze zelf wensen. Deelnemen is gratis.
Vooraf inschrijven is niet nodig. We vragen wel om ter plekke enkele gegevens achter te laten.

Belangrijk: we voorzien ter plekke speel-, beweeg- en taalprikkels … maar zijn geen opvang of vaste werking!