Geluidsnormen

Vrije tijd Zelf iets organiseren

Aanvraagformulier toelating afwijking geluidsniveau

Download hier een Powerpoint over geluidsnormen

 

Vanaf 1 januari 2013 gelden overal in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De gehele regelgeving is er niet alleen om overlast te beperken, maar ook om gehoorschade te voorkomen.

Wetgeving

De wetgeving is van toepassing op muziekactiviteiten

- met opgenomen muziek (zoals cd en mp3)
- of elektronisch versterkte livemuziek (zoals liveoptredens met microfoons en versterkers).

De geluidsnormen gelden dus o.m. voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht.
Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (een fanfare, symfonisch orkest of kamerorkest bijvoorbeeld) vallen dus niet onder de regelgeving. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (jazzcombo of semi akoestische set bijvoorbeeld).

Om gehoorschade door te luide muziek te vermijden, zijn volgende maatregelen belangrijk:

- respecteer steeds de geldende geluidsnormen.
- zorg bij hoge volumes voor rustmomenten waarop de muziek stiller staat (tussen twee concerten bijvoorbeeld) of alleszins voor een ruimte of zone waar het volume lager is, zodat mensen hun oren even kunnen laten rusten. Beschadiging is immers niet alleen afhankelijk van het volume, maar ook van de duur van de blootstelling.
- zorg bij hoge volumes voor gehoorbescherming. Dat is trouwens een wettelijke verplichting vanaf een bepaald geluidsniveau. Mensen die vaak worden blootgesteld aan hoge volumes (personeel van horecazaken, dj’s en muzikanten, fervente concert - of discotheekgangers) schaffen zich best op maat gemaakte oordoppen aan.

Logica

In de regelgeving wordt de volgende logica gehanteerd: hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen.

Er wordt gewerkt met drie geluidsniveaus.
Volgende inrichtingen zijn ingedeeld (volgens rubriek 32.1. van bijlage 1 van Vlarem I: inrichtingen met muziekactiviteiten):

1° feestzalen en lokalen waar muziek geproduceerd wordt en het geluidsniveau van muziek in de inrichting > 85 dB(A) LAeq,15min en ≤ 95 dB(A) LAeq,15min (klasse 3);

2° feestzalen, lokalen en schouwspelzalen waar muziek geproduceerd wordt en het geluidsniveau van muziek in de inrichting > 95 dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min (klasse 2).

Volgende inrichtingen zijn niet ingedeeld: openbare inrichtingen waar het geluidsniveau van muziek < 85 dB(A) LAeq, 15min (tenzij toelating: zie verder), activiteiten waarbij muziek geproduceerd wordt en die plaatsvinden in een tent of in de openlucht en private inrichtingen. Ieder geluidsniveau heeft zijn eigen verplichtingen.

Het maximaal geluidsniveau van resp. 85 dB(A) LAeq,15min of 95 dB(A) LAeq,15min mag onder bepaalde voorwaarden worden overschreden. Het college van burgemeester en schepenen kan geval per geval strengere normen en bijkomende voorwaarden opleggen bijvoorbeeld beperkende maatregelen voor het maximaal toegelaten geluidsniveau of voor de duur van de muziekactiviteit.

Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn er meestal ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken. Aanvragen voor toelating tot afwijking op de voorziene norm moeten worden ingediend op de dienst milieu en landbouw.

De volledige regelgeving over muziekactiviteiten is opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) (meer info op www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving). Meer info over de regelgeving met ondermeer een technische handleiding, vind je terug op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid: www.lne.be/geluidsnormen. Meer info over het voorkomen van gehoorschade vind je terug op volgende website: http://www.helpzenietnaardetuut.be/.

Dienst Milieu en Klimaat

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
milieu.klimaat@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 
Vrijdag: van 9 - 12 uur