Alle hulporganisaties uit het Waasland vind je op eerstestap.be

Eerstestap.be is een online platform om burgers die hulp nodig hebben - met gelijk welke vraag - makkelijker in contact te brengen met de juiste lokale hulpverlener of organisatie. Zo kunnen burgers met een hulpvraag sneller geholpen worden door de juiste instanties.

Heel wat mensen worstelen met problemen. Dat kan van alles zijn: de opvoeding van je kind verloopt niet vlot, je partner is overleden, je bent eenzaam, je hebt een verslaving, …

Gelukkig zijn er vaak voor die problemen ook hulporganisaties in het Waasland. Maar jammer genoeg weet natuurlijk niet iedereen dat die organisaties bestaan, laat staan welke organisatie de juiste is voor hun specifieke probleem.

Daarom heeft Eerstelijnszone Waasland alle organisaties verzameld op eerstestap.be. Om iedereen die (iemand kent die) hulp nodig heeft, op het juiste spoor te zetten richting gepaste hulp

Je vindt met een paar eenvoudige klikjes een overzicht van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening voor een gekozen thema in het Waasland.

  • Burgers vinden zo makkelijker de weg naar de gepaste hulpverlening.
  • Hulpverleners kunnen patiënt/cliënt makkelijk doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening in onze regio.

Ben je benieuwd? Neem een kijkje op eerstestap.be

Ben je een organisatie en hoor jij/jouw aanbod ook thuis op eerstestap.be? Meer info vind je op de website van de eerstelijnszones.