Fietsproject

Wat is het fietsproject?

Vanuit de afdeling Welzijn stad Lokeren merken we dat de meest kwetsbare personen vaak beperkt zijn in hun mobiliteit. 

Met het fietsproject willen we deze personen versterken in hun vrijheid, zelfstandigheid, zoektocht naar werk, … door hen de mogelijkheid te bieden een fiets te kopen aan een lage prijs.

Voor wie?

Dit gaat zowel om volwassenen als om kinderen. Dan denken we o.a. aan nieuwkomers, deelnemers aan de fietscursus, laaggeschoolde werklozen, … De screening van de rechthebbenden gebeurt door afdeling Welzijn Stad Lokeren. 

Welke fietsen?

Het gaat enerzijds om fietsen die specifiek hiervoor geschonken worden aan Stad Lokeren, en anderzijds om de door politie en/of stadsdiensten inbeslaggenomen en gevonden fietsen die, na de wettelijke termijn, vrijgegeven worden. 

Een deel van deze fietsen worden hersteld door maatwerkbedrijf Mo-Clean vzw, in de afdeling fietspunt MoCyclette. Rotary Club Lokeren zorgt voor de financiering. 

Volwassenen kunnen maar één keer een fiets krijgen, kinderfietsen mogen wel ingeruild worden. Alle fietsen zijn voorzien van een slot en worden gegraveerd. Bij de kinderfietsen wordt een helm gegeven.

Heb jij een(kinder)fiets staan die je wil schenken?

Heb jij nog een fiets staan die je zelf niet meer gebruikt? En wil je jouw fiets schenken aan dit project? Neem contact op via socialekruidenier@lokeren.be. Ook bakfietsen en fietsen met het follow-me systeem zijn zeker welkom.