Wat doet de Sociale Kruidenier?

De Sociale Kruidenier staat voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding, huishoud- en hygiëneproducten en dierenvoeding voor wie het financieel moeilijk heeft.

De groep van mensen die het financieel moeilijk heeft is groeiende, ook in Lokeren. Daarom wil de stad bijkomende acties ondernemen. Meer info daarover vind je in het Armoedeplan  dat de stad uitwerkte in samenwerking met diverse actoren.

De opstart van een Sociale Kruidenier is een grote stap in de goede richting.

 

Voor wie?

We richten ons op wie het in Lokeren financieel moeilijk heeft. Rechthebbenden ontvangen een pasje. De juiste voorwaarden kan je lezen in het reglement.

Twijfel je of wil je meer uitleg? Neem dan zeker contact met Dienst Diversiteit en Participatie, Sociaal Huis (Lepelstraat 4), socialekruidenier@lokeren.be of 0478 82 91 97.

 

Meer dan winkelen alleen

Naast de verkoop zet de sociale kruidenier ook in op warme ontmoeting door telkens een koffie of ander drankje aan te bieden. In een later stadium worden hieraan gekoppeld ook workshops rond o.a. gezonde voeding georganiseerd.

Op deze manier hoopt de stad in te spelen op de basisnood aan voeding en verzorging, met daarbij de nodige aandacht voor het behoud van eigenwaarde, lotgenotencontact, empowerment, keuzevrijheid, zelfredzaamheid. Het gaat hier echt wel om structurele armoedebestrijding.

 

Vanwaar de naam 'De Komisse'?

Onze Sociale Kruidenier krijgt de naam De Komisse, in het ‘Woordenboek van het Lokers dialect’ van de heer Marcel Pieters vertaald als ‘boodschap’.  Het logo werd ontwikkeld door Kunstacademie Ter Beuken.

 

Partners

Dit project is mede mogelijk dankzij een subsidie vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en van de provincie Oost-Vlaanderen.

We werken voor Sociale Kruidenier De Komisse en voor de alle voedselhulpverlening in Lokeren nauw samen met de lokale partners, Vzw De Toevlucht en ontmoetingshuis De Moazoart.

Ook voor de producten die we te koop en gratis ter beschikking stellen zijn er heel wat samenwerkingen zowel lokaal als op Vlaams niveau. De producten verkrijgen we via het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), grootwarenhuizen, lokale handelaren en Lokerse land- en tuinbouwers en Lokerse marktkramers in functie van de Korte Keten.