Lokaal armoedeplan

Vanuit de oprechte bezorgdheid dat iedereen de kans moet krijgen een waardig leven te leiden maakt het stadsbestuur naast de reeds vele lopende welzijnsinitiatieven nu jaarlijks ook 150 000 euro vrij voor de uitwerking van een armoedeplan. We zijn er ons van bewust dat dit tegelijkertijd veel en weinig geld is. De uitdaging is natuurlijk om elke euro maximaal te laten renderen.

Het voorliggend plan moet bruggen bouwen tussen zaken die al bestaan en leemtes opvullen waar nu nog weinig of niets is voorzien. Er wordt gewerkt met een inclusieve en integrale aanpak rond 10 belangrijke levensaspecten met daaraan gekoppeld heel concrete acties die het verschil moeten maken. 

Download het armoedeplan