Buurtbudget - Maak Lokeren mee

Via het BuurtBudget-project riepen we de Lokeraars op om zelf met ideeën en voorstellen te komen die positief bijdragen aan de leefbaarheid in onze stad. En dat op buurtniveau. Hiertoe werden 10 buurten gedefinieerd: Centrum – Stationswijk, Oudenbos – Nieuwpoort, Spoele – Naastveld - Everslaar, Daknam, Bospark – Rozen – Oude Bruglaan, Hillare – Heiende, Heirbrug – Puttenen – Staakte – Lammeken, Bergendries – Kopwijk, Doorslaar, Eksaarde en Buurtoverschrijdend.

Voor elk van die buurten reserveerde de stad 15 000 euro buurtbudget. De ingezonden ideeën moesten aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals beschreven in het reglement. De voorstellen werden zorgvuldig afgetoetst aan het reglement, geanalyseerd op haalbaarheid en aan een stemming onderworpen door de Lokeraar. Welke buurtprojecten de stemming finaal hebben gehaald en dus een buurtbudget ontvangen, ontdek je op denkmee.be.