Noodfonds 1: Kosten en/of inkomstenderving door annulatie van evenementen in 2020 omwille van COVID-19-maatregelen

Elke vereniging kan 80% van hun nettoverlies, met een maximum van 2000 euro per aanvraag en met een maximum van 6000 euro per vereniging, gesubsidieerd krijgen wanneer een evenement in 2020 diende te worden geannuleerd ingevolgde de coronamaatregelen, op voorwaarde dat het om een evenement met een openbaar karakter ging, dat periodiek terugkeert en met een minimum van 100 deelnemers/bezoekers zou zijn doorgegaan.

De vereniging dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen. Hierin wordt de volgende bijlage gevraagd, die men best opmaakt alvorens het formulier in te vullen.

Officiële boekhoudstukken of andere bewijsstukken die de extra kosten of inkomstenderving voor het evenement aantonen (in vergelijking met de organisatie in 2019, 2018 of 2017).
Een voorbeeldsjabloon dat je hiervoor kan gebruiken vind je hier. Indien je hiervoor al een sjabloon ontving van je koepelorganisatie, mag je dat ook gebruiken.
Het aanvraagformulier kan je hieronder invullen.
Het subsidiereglement kan je hier nalezen.

Het volledige dossier met bijlagen moet uiterlijk
- op 1 december 2020 ingediend worden voor geannuleerde evenementen tussen 1 maart en 30 november 2020.
- Op 1 februari 2020 ingediend worden voor geannuleerde evenementen tussen 30 november en 31 december 2020

Kosten en/of inkomstenderving door annulatie van evenementen in 2020 omwille van de Covid19-maatregelen.

Naam evenement

BASISGEGEVENS

Gegevens van de vereniging

Gegevens van de contactpersonen die namens de vereniging het dossier indienen

Persoon 1

Persoon 2

BESCHRIJVING GEANNULEERD EVENEMENT

Een voorbeelddocument kan je hier terugvinden: www.lokeren.be/noodfonds1 of via de rechtstreekse link in de rechterkolom

VERKLARING OP EER

Voorwaarden

Het volledige dossier met bijlagen moet uiterlijk
- op 1 december 2020 ingediend worden voor geannuleerde evenementen tussen 1 maart en 30 november 2020.
- Op 1 februari 2020 ingediend worden voor geannuleerde evenementen tussen 30 november en 31 december 2020

Het lokaal bestuur Lokeren verwerkt uw gegevens conform de Europese en nationale privacywetgeving. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op https://www.lokeren.be/paginas/privacypolicy.

VOORBEELDSJABLOON INKOMSTENDERVING

Een voorbeeldsjabloon dat je hiervoor kan gebruiken vind je hier.

DOWNLOAD EEN PAPIEREN INVULFORMULIER

Een papieren invulformulier kan je hier terugvinden.