Noodfondssubsidies Lokerse verenigingen

Noodfondssubsidies bestemd voor Lokerse verenigingen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport met het oog op het verminderen van de impact van de coronacrisis

Voor wie? 

  • Verenigingen die erkend zijn door de stad Lokeren binnen de sectoren cultuur, jeugd, feestelijkheden of sport
  • Verenigingen die aangesloten zijn bij één van de volgende adviesraden: Cultuurraad Lokeren | Stedelijke Jeugdraad | Stedelijke Sportraad | Stedelijke Raad voor Feestelijkheden
  • Volgende verenigingen die aangesloten zijn bij de Stedelijke Welzijnsraad:  Vzw Vagevuur | Vzw De Moazoart | Vzw De Toevlucht | Vzw Horizon

Wat?

Eind juni 2020 werden verzachtende fiscale beslissingen en subsidierichtlijnen bekend gemaakt. In dit plan staan heel wat initiatieven om de stad te doen opleven na de coronacrisis. De stad laat clubs en verenigingen daarbij niet in de kou staan en wil hen maximaal ondersteunen in hun verdere werking.

Verhoging van de werkingssubsidies:

Nadat eerder al de werkingssubsidies voor culturele verenigingen voor 100% uitbetaald werden, ontvingen de jeugd- en sportverenigingen in juni ook al een voorschot van 40% op de subsidiëring die normaal pas in december wordt uitbetaald. Hierbij krijgt elke vereniging een bijkomend vast bedrag van 250 euro in 2020 én een verhoging van 20% op de werkingssubsidies die in 2020 zou worden uitbetaald.

De vereniging dient hiervoor niets te ondernemen. De betrokken stadsdienst brengt deze verhoging automatisch in orde.

Verenigingen die in 2020 een evenement hebt moeten annuleren ten gevolge van de coronamaatregelen, kunnen een deel van hun gemiste inkomsten terugkrijgen.

We voorzien een subsidie van 80% van het nettoverlies, met een maximum van 2000 euro per aanvraag én een maximum van 6000 euro op vereniging. Het evenement moet volgende eigenschappen hebben:

  • Openbaar karakter (niet enkel voor eigen leden)
  • Periodiek terugkeren (jaarlijks, tweejaarlijks,…)
  • Minimum van 100 deelnemers of bezoekers

Naast de verhoging van de werkingssubsidies kan je als vereniging ook een beroep doen op 3 noodfondsen.