Noodfonds 2: Kosten die de vereniging maakt voor het coronaproof maken van de werking in 2020 en 2021

Het gaat daarbij om kosten die een vereniging maakt voor de aankoop van materialen (handgels, ontsmettingsmiddelen, …), voor de huur van extra lokalen, …
Verenigingen die een werking hebben in een stedelijke accommodatie kunnen maximaal 500 euro per jaar aan gemaakte kosten binnenbrengen.
Verenigingen die een werking hebben in een eigen accommodatie of huren van een privé-instantie kunnen maximaal 1000 euro per jaar aan gemaakte kosten binnenbrengen.

De vereniging dient hiervoor het onderstaande aanvraagformulier in te vullen. Hierin worden de volgende bijlagen gevraagd, die men best op voorhand verzamelt en opmaakt alvorens het formulier in te vullen.

- Officiële boekhoudstukken of andere bewijsstukken (facturen en bankafschriften) die de extra kosten aantonen

- Een samenvattende lijst van alle gemaakte kosten 
Een voorbeeldsjabloon dat je hiervoor kan gebruiken vind je hier.
Het subsidiereglement kan je hier nalezen.

Het volledige dossier met bijlagen moet uiterlijk :
- op 1 december 2020 ingediend worden voor kosten die gemaakt zijn tussen 1 maart en 30 november 2020.
- op 1 december 2021 ingediend worden voor kosten die gemaakt zijn tussen 30 november 2020 en 30 november 2021.

Noodfonds 2: Kosten voor het Covid 19-proof maken van de werking

BASISGEGEVENS

Gegevens van de vereniging

Gegevens van de contactpersonen die namens de vereniging het dossier indienen

Persoon 1

Persoon 2

BESCHRIJVING EN OPSOMMING KOSTEN

VERKLARING OP EER

Voorwaarden

Het volledige dossier met bijlagen moet uiterlijk
- op 1 december 2020 ingediend worden voor kosten die gemaakt zijn tussen 1 maart en 30 november 2020.
- op 1 december 2021 ingediend worden voor kosten die gemaakt zijn tussen 30 november 2020 en 30 november 2021.

Het lokaal bestuur Lokeren verwerkt uw gegevens conform de Europese en nationale privacywetgeving. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden, rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen en de archiefwet. Meer informatie is terug te vinden in onze privacyverklaring op https://www.lokeren.be/paginas/privacypolicy.

VOORBEELDSJABLOON GEMAAKTE KOSTEN

Een voorbeeldsjabloon dat je hiervoor kan gebruiken vind je hier.

PAPIEREN INVULFORMULIER

Een papieren invulformulier kan je desgewenst hier downloaden.