Energie

Doelstellingen

Collectief georganiseerde energiebesparende renovaties

  • 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden.
  • 25 fossielvrije van de 50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden.

Coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten

  • 18 kW per 500 inwoners uit coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten.

Klimaattafels

  • 50 uitnodigingen per 1000 wooneenheden voor een klimaattafel (tegen 2024).

Meer info over de doelstellingen.