De Europese ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050 vereist een grote mobilisering van alle bestuurslagen op het continent. Het lokale niveau speelt een sleutelrol in de realisatie van concrete acties op het terrein. Via het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageert de Vlaamse overheid zich samen met de Vlaamse steden en gemeenten om de klimaattransitie waar te maken.​​​​​​

293 van de Vlaamse lokale besturen engageren zich via het Lokaal Energie-en Klimaatpact (LEKP) 1.0 om hun klimaatambities op te drijven. Ze zetten in op 4 werven: 1. vergroening, 2. energie, 3. mobiliteit en 4. Regenwater/droogteproblematiek. Aan die 4 werven zijn concrete doelstellingen gekoppeld. In juli 2022 publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een bijkomend Lokaal Energie- en Klimaatpact, het LEKP 2.0 met een verscherping van 6 doelstellingen. 215 lokale besturen ondertekenden het LEKP 2.0. Stad Lokeren ondertekende zowel het LEKP 1.0 als 2.0.

Via het LEKP zetten gemeenten zich in om onder meer groenblauwe maatregelen te nemen. Groene maatregelen = Werf 1 'Vergroening' en blauwe maatregelen = werf 4 'Regenwater'. Om een overzicht te krijgen van alle groenblauwe acties en projecten, werd de online toepassing 'Groenblauwpeil' opgezet.

Heb jij sinds 2021 extra bomen geplant, een heg, haag of geveltuin aangeplant of een natuurgroenperk aangelegd?

Laat het ons weten via dit formulier. Wij registreren deze gegevens dan op het Groenblauwpeil zodat deze aanplantingen meetellen voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).